Pengurusan Sumber Keluarga

 

Sumber ialah segala bahan atau penca yang ada pada diri dan persekitaran individu dan keluarga. Pengurusan sumber ialah suatu proses perancangan , penggunaan dan penilaian aktiviti menggunakan bahan atau punca yang ada pada diri dan persekitaran untuk mencapai matlamat keluarga.

Terdapat 2 jenis sumber:

Sumber manusia

 • Masa

 • Pengetahuan

 • Tenaga

 • Kemahiran

 • Sikap

 • Minat

 • Kebolehan

Sumber Bukan Manusia

 • Kemudahan masyarakat

 • Wang

 • Harta benda

 • Infrastruktur

Faktor yang Mempengaruhi Pengurusan Sumber

 • Taraf pendidikan keluarga

 • Sosioekonomi keluarga

 • Lokasi tempat kediaman

 • Sikap dan amalan pengurusan

 • Saiz,komposisi,dan kitaran hidup keluarga

Tujuan Merancang Penggunaan Sumber

 • Mengurangkan pembaziran

 • Lebih cekap dalam penggunaan sumber ke tahap optima

 • Peka kepada pengubahsuaian dan perkembangan sumber yang ada

 • Membuat pengubahsuaian dalam penggunaan selaras dengan perubahan sosial

 • Mewujudkan persefahaman dan mengurangkan konflik

 • Mencapai matlamat dan meningkatkan kesejahteran keluarga

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s